Logo společnosti RHR4 Contract
Jsme společnost zabývající se

administrací veřejných zakázek

Provádíme poradenskou a metodickou činnost administrace postupu zadávání veřejných zakázek administrativní práce vč. právního a metodického vedení pro zadavatele v rámci procesu zadávání veřejných zakázek (např. příprava zadávacích podmínek, posouzení a hodnocení nabídek, příprava podkladů pro výběr dodavatele, příprava pro rozhodnutí zadavatele o námitkách.)

Pro zadavatele

 • Zadavatelskou činnost v zastoupení zadavatele podle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
 • administraci všech druhů zadávacích řízení v nadlimitním i podlimitním režimu,
 • administraci zadávacích řízení, kde se jedná o centrální zadávání,
 • administraci veřejných zakázek malého rozsahu,zpracování zadávací dokumentace, ale v případě zájmu i obchodních podmínek,
 • zpracování všech dokumentů po celý průběh zadávacího řízení (protokoly, zprávy, žádosti atd.),
 • vyplnění a zpracování formulářů ve věstníku veřejných zakázek,
 • příjem obálek s nabídkami včetně zajištění celého procesu otevírání obálek,
 • zpracování vyřízení námitek,
 • zpracování stanovisek v zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
 • zajištění veřejných zakázek na nákup elektrické energie a zemního plynu na burze,
 • dodání kompletní dokumentace veřejné zakázky pro archivaci,
 • poradenskou činnost,
 • přednášky nebo školení v oblasti veřejných zakázek.

Pro dodavatele

 • Zpracování nabídky účastníka zadávacího řízení, aby byla v souladu se požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách
 • zpracování námitek,
 • zpracování návrhů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
 • poradenskou činnost dodavatelů při zpracování nabídky,
 • přednášky nebo školení v oblasti veřejných zakázek.

Legislativní rámec

Zadávání veřejných zakázek se od 1.10.2016 řídí v plném rozsahu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Kontakty

Sušilova 1938/26
Přerov I-Město
750 02 Přerov

e-mail: info@rhr4contract.cz
IČO: 28649061

Spisová značka:
C 45206 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Icons are designed by Good Ware from Flaticon | Web napsal a udržuje aktuální Victoryweb - 2018